تالیف کتاب از پایان نامه حقوق

پایان نامه حقوق 

معرفی رشته حقوق محیط زیست در مقطع کارشناسی ارشد:

زندگی بشر امروز تاثیرات بسیار زیادی بر روی محیط زیست دارد و همین امر باعث شده است تا گرایش ویژه محیط زیست در مقطع کارشناسی حقوق به وجود بیاید. در ادامه برای آشنایی بیشتر متقاضیان انتخاب رشته کنکور و نیز افرادی که در بازار کار و کاریابی به دنبال آینده شغلی بهتری هستند، اطلاعات بیشتری شامل: برنامه درسی(سرفصل) و تعداد واحد ها، دانشگاه های دارای رشته حقوق محیط زیست در مقطع کارشناسی معرفی می شود.

برای آشنایی بیشتر با حقوق محیط زیست در مقطع ارشد به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

 

پایان نامه حقوق  

معرفی رشته حقوق محیط زیست در مقطع کارشناسی ارشد:

زندگی بشر امروز تاثیرات بسیار زیادی بر روی محیط زیست دارد و همین امر باعث شده است تا گرایش ویژه محیط زیست در مقطع کارشناسی حقوق به وجود بیاید. در ادامه برای آشنایی بیشتر متقاضیان انتخاب رشته کنکور و نیز افرادی که در بازار کار و کاریابی به دنبال آینده شغلی بهتری هستند، اطلاعات بیشتری شامل: برنامه درسی(سرفصل) و تعداد واحد ها، دانشگاه های دارای رشته حقوق محیط زیست در مقطع کارشناسی معرفی می شود.


برنامه درسی(سرفصل) حقوق محیط زیست و تعداد واحدها:
تعداد کل واحدها : 32 واحد
دروس الزامی و اختیاری : 28 واحد
پایان نامه : 4 واحد

دروس الزامی رشته حقوق محیط زیست
کليات حقوق محيط زيست
حقوق اداري
حقوق حفاظت از آبها
حقوق حفاظت از پوشش گياهي
حقوق حفاظت از جانوران
حقوق حفاظت از هوا
حقوق انرژي و صنعت
سازمان هاي داخلي مسئول حفاظت از محيط زيست
سازمان هاي بين المللي حفاظت از محيط زيست
ضمانت هاي حقوقي حفاظت از محيط زيست
مسئوليت بين المللي ناشي از خسارت هاي زيست محيطي
متون حقوقي به زبان خارجي
سمينار
پايان نامه


دروس رشته حقوق محیط زیست
حقوق بشر و محيط زيست
حقوق شهري و روستايي
تجارت بين الملل و حقوق محيط زيست
توسعه پايدار و حفاظت از محيط زيست
حفاظت از محيط زيست در مخاصمات مسلحانه بين المللي
حفاظت از محيط زيست در رويه قضايي کشورها
حفاظت از محيط زيست در رويه بين المللي

 

دانشگاههایی که در رشته حقوق محیط زیست پذیرش دانشجو دارند

دانشگاه شهید بهشتی

 

 

  

انجام پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق بشرمحیط زیست

تالیف کتاب از پایان نامه ارشد حقوق حقوق محیط زیست

 

{jcomments on}