تالیف کتاب از پایان نامه حقوق

پایان نامه حقوق گرایش حقوق مالکیت فکری

مالکیت/حقوق فکری/معنوی (intellectual property یا intangible property) به حقوقی گفته می‌شود که به صاحبان آن حق بهره‌وری از فعالیت‌های فکری و ابتکاری انسان را می‌دهد و ارزش اقتصادی و قابلیت دادوستد دارد ولی موضوع آن شیء معین مادی نیست.

برنامه درسی(سرفصل) حقوق مالکیت فکری و تعداد واحدها:
تعداد کل واحدها : 32 واحد
دروس الزامی : 22 واحد
دروس اختیاری : 6 واحد
پایان نامه : 4 واحد

دروس الزامی کارشناسی ارشد حقوق مالکیت فکری
حقوق قراردادها
حقوق تجارت بين الملل و مالکيت فکري
متون حقوقي
تعارض قوانين در زمينه مالکيت فکري
حقوق مالکيت ادبي و هنري 1 و 2
حقوق مالکيت صنعتي 1 و 2
ضمانت اجراي مالکيت فکري
حقوق رايانه و ارتباطات جديد
سمينار
پايان نامه

برای آشنایی بیشتر با حقوق مالکیت فکری در مقطع ارشد به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

 

پایان نامه حقوق گرایش حقوق مالکیت فکری

مالکیت/حقوق فکری/معنوی (intellectual property یا intangible property) به حقوقی گفته می‌شود که به صاحبان آن حق بهره‌وری از فعالیت‌های فکری و ابتکاری انسان را می‌دهد و ارزش اقتصادی و قابلیت دادوستد دارد ولی موضوع آن شیء معین مادی نیست. حقوق پدیدآورندگان آثار ادبی یا هنری یا مالکیت ادبی و هنری معروف به حق مؤلف یا حق تکثیر، حق اختراع، حقوق بر مشتری مانند سرقفلی حق تاجران و صنعتگران نسبت به نام، علائم تجارتی و صنعتی و اسرار تجاری معروف به مالکیت تجارتی و صنعتی از انواع مالکیت‌های فکری است. 

برخی نویسندگان نام «مالکیت‌های فکری» را برای این حقوق ترجیح می‌دهند از آن جهت که منشأ این حقوق فکر و اندیشهٔ انسان است اما برخی دیگر واژهٔ «مالکیت معنوی» را مناسب‌تر می‌دانند از این جهت که برخی از این حقوق مانند سرقفلی بر اثر فکر و اندیشه تولید نمی‌شوند بلکه فقط به دلیل این که وجود مادی ندارد در قلمرو این حقوق جای می‌گیرند.  مشخصات مشترک انواع مالکیتهای فکری غیرقابل لمس بودن، انحصاریت، قانونی بودن و محدود بودن به ناحیه خاص است. 

تفاوت این نوع مالکیت با مالکیت کلاسیک در آن است که موضوع آن یک اثر فکری و تراوش‌های ذهنی انسان است و نه یک پدیدهٔ معین مادی. مالکیت فکری ماهیتی مرکب از حقوق مالی و حقوق غیرمالی و مربوط به شخصیت انسان دارد. این ماهیت ترکیبی به‌ویژه در زمانی که نویسنده‌ای حق انتشار اثر خود را به ناشر واگذار می‌کند مشخص می‌شود. چیزی که با این قرارداد منتقل می‌شود حق انتشار مادی و بهره‌برداری مالی از اثر است اما حق شخصی نویسنده برای دفاع از اثر و تجدیدنظر در آن باقی است و این بخش از حقوق وی که به حقوق معنوی یا حقوق اخلاقی شهرت دارد برخلاف دیگر حقوق مادی قابل انتقال نیست.  نسبت به واژهٔ مالکیت در نام این حقوق نیز این ایراد وارد شده که حقوق مربوط به پدیده‌های موضوع مالکیت فکری هرچند به مالکیت شباهت دارد ولی اوصاف مالکیت را ندارد. 

بعضی محققان ادعا می‌کنند که حمایت از قوانین حق امتیاز علت اصلی موفقیت صنعتی سازی در انگلستان است. به طور مثال اهمیت این مقوله برای صنعت داروسازی در این است که گاهی برای تهیه یک داروی مؤثر تا ۲۰ سال زمان نیاز است که نیاز به ۲۰۰ محقق و پرسنل است که می‌تواند هزینه‌ای نزدیک به ۵۰۰ میلیون دلار آمریکا را در بر بگیرد و اینچنین سرمایه‌گذاری در صنعتی که دارو را به راحتی می‌توان با دانش داروسازی کپی برداری نمود، بدون وجود قوانین حق امتیاز پیش نمی‌رود.

دروس الزامی کارشناسی ارشد حقوق مالکیت فکری
حقوق قراردادها
حقوق تجارت بين الملل و مالکيت فکري
متون حقوقي
تعارض قوانين در زمينه مالکيت فکري
حقوق مالکيت ادبي و هنري 1 و 2
حقوق مالکيت صنعتي 1 و 2
ضمانت اجراي مالکيت فکري
حقوق رايانه و ارتباطات جديد
سمينار
پايان نامه

برنامه درسی(سرفصل) حقوق مالکیت فکری و تعداد واحدها:
تعداد کل واحدها : 32 واحد
دروس الزامی : 22 واحد
دروس اختیاری : 6 واحد
پایان نامه : 4 واحد

  

انجام پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق مالکیت فکری

تالیف کتاب از پایان نامه ارشد حقوق مالکیت فکری

 

{jcomments on}