تالیف کتاب از پایان نامه حقوق

پایان نامه حقوق گرایش حقوق عمومی

هدف اصلی گرایش حقوق عمومي در مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد حقوق، بررسي و تبيين روابط في ما بين دولت و ساير اشخاص حقيقي و حقوقي هر جامعه است، این تعریف یک تعریف پایه از مفهوم حقوق عمومی می باشد.

از جمله مباحث عمده گرایش حقوق عمومی، مفهوم قدرت و حاكميت، حدود و ثغور اعمال حاكميت عمومي و چگونگي جلوگيري از تضييع حقوق افراد جامعه توسط مقامات عمومي است. حقوق اساسي، حقوق اداري، حقوق كار و حقوق مالی، زیرشاخه های این گرایش حقوق عمومی بوده و مهم ترين دروس این رشته مباحث حقوق اساسي، حقوق اداري و حقوق مالي مي باشد.

برای آشنایی بیشتر با حقوق عمومي در مقطع ارشد به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

 

پایان نامه حقوق گرایش حقوق عمومی

هدف اصلی گرایش حقوق عمومي در مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد حقوق، بررسي و تبيين روابط في ما بين دولت و ساير اشخاص حقيقي و حقوقي هر جامعه است، این تعریف یک تعریف پایه از مفهوم حقوق عمومی می باشد.

از جمله مباحث عمده گرایش حقوق عمومی، مفهوم قدرت و حاكميت، حدود و ثغور اعمال حاكميت عمومي و چگونگي جلوگيري از تضييع حقوق افراد جامعه توسط مقامات عمومي است. حقوق اساسي، حقوق اداري، حقوق كار و حقوق مالی، زیرشاخه های این گرایش حقوق عمومی بوده و مهم ترين دروس این رشته مباحث حقوق اساسي، حقوق اداري و حقوق مالي مي باشد.

همانطور که گفته شد:

- حقوق اساسي

- حقوق اداري

- حقوق كار

- حقوق مالي از زير‌شاخه‌هاي گرايش حقوق عمومی است و هدف نهايي آن تبيين مفهوم قدرت حاكميت و چگونگي اعمال حاكميت عمومي با توجه به حفظ حقوق اشخاص مي‌باشد.

  

انجام پایان نامه کارشنلسی ارشد حقوق عمومی

تالیف کتاب از پایان نامه ارشد حقوق حقوق عمومی

 

{jcomments on}