تالیف کتاب از پایان نامه حقوق

پایان نامه حقوق  معرفی گرایش حقوق حقوق بین الملل در مقطع کارشناسی ارشد حقوق

در این مطلب به معرفی کارشناسی ارشد حقوق بین الملل، سرفصل دروس این رشته و دانشگاه های پذیرنده و مشاغل و بازار کار آن می پردازیم:

معرفی رشته کارشناسی ارشد حقوق بین الملل:
کارشناسی ارشد حقوق بين الملل به مجموعه اصول، قوانين و مقرراتي مي پردازد که بر روابط اختصاصي جامعه بين المللي و به ويژه تابعان فعال حقوق بين الملل يعني دولت ها و سازمانهاي بين المللي در حوزه هاي مختلف صلح و امنيت، حقوقي، اقتصادي ، فرهنگي و... حاکم است

برنامه درسی(سرفصل) رشته کارشناسی ارشد حقوق بين الملل و تعداد واحدها:
تعداد کل واحدها رشته کارشناسی ارشد حقوق بین الملل 32 واحد است و دروس الزامی و اختیاری 28 واحد می باشد.

برای آشنایی بیشتر با حقوق بین الملل در مقطع ارشد به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

 

پایان نامه حقوق  معرفی گرایش حقوق حقوق بین الملل در مقطع کارشناسی ارشد حقوق

در این مطلب به معرفی کارشناسی ارشد حقوق بین الملل، سرفصل دروس این رشته و دانشگاه های پذیرنده و مشاغل و بازار کار آن می پردازیم:

معرفی رشته کارشناسی ارشد حقوق بین الملل:
کارشناسی ارشد حقوق بين الملل به مجموعه اصول، قوانين و مقرراتي مي پردازد که بر روابط اختصاصي جامعه بين المللي و به ويژه تابعان فعال حقوق بين الملل يعني دولت ها و سازمانهاي بين المللي در حوزه هاي مختلف صلح و امنيت، حقوقي، اقتصادي ، فرهنگي و... حاکم است.

 

برنامه درسی(سرفصل) رشته کارشناسی ارشد حقوق بين الملل و تعداد واحدها:
تعداد کل واحدها رشته کارشناسی ارشد حقوق بین الملل 32 واحد است و دروس الزامی و اختیاری 28 واحد می باشد.

 

دروس الزامی کارشناسی ارشد حقوق بين الملل

حقوق معاهدات
مسئوليت بين المللي
حقوق درياها
حقوق بين الملل اقتصادي

سازمانهاي بين المللي
حقوق بين الملل اسلام
روش هاي حقوقي حل و فصل اختلافات بين المللي
حقوق بين الملل خصوصي
متون حقوقي به زبان خارجي
سمينار
پايان نامه

 

دروس اختیاری کارشناسی ارشد حقوق بين الملل
تاريخ تحولات حقوق بين الملل
حقوق بين الملل هوا و فضا
حقوق مخاصمات مسلحانه
حقوق جزاي بين الملل
حقوق ديپلماتيک و کنسولي
تاسيس و جانشيني دولت ها در حقوق بين الملل
سازمان هاي منطقه اي
حقوق بين الملل ارتباطات جمعي
حقوق بين الملل کار
حقوق بين الملل توسعه
مسئوليت مدني
بررسي تفصيلي برخي مسائل حقوق بين الملل عمومي
حقوق تجارت بين الملل
حقوق دريايي
نظريه هاي مختلف در روابط بين الملل
حقوق بين الملل محيط زيست

  

 

دانشگاههایی که در رشته ارشد حقوق بین الملل پذیرش دانشجو دارند
دانشگاه تربیت مدرس
دانشگاه تهران
دانشگاه شهید بهشتی
دانشگاه علامه طباطبایی
دانشگاه شیراز
دانشگاه مازندران
دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری دادگستری
دانشگاه قم
دانشکده روابط بین الملل
دانشگاه غیر انتفاعی مفید قم
دانشگاه غیر انتفاعی شهید اشرفی اصفهانی
دانشگاه خوارزمی

 

 

انجام پایان نامه کارشنلسی ارشد حقوق بین الملل

تالیف کتاب از پایان نامه ارشد حقوق حقوق بین الملل

 

{jcomments on}