تالیف کتاب از پایان نامه حقوق

پایان نامه حقوق گرایش حقوق بشر

مباحث اصلی گرایش حقوق بشر در مقطع کارشناسی ارشد حقوق مباني جامعه‌شناسي و فلسفه است.

این گرایش از حقوق برای متقاضیان ادامه تحصیل در خارج از کشور بسیار مناسب بوده و به دلیل مباحثی که در آن موردتوجه هستند رویدادها و همایش های داخلی و بین المللی بسیاری برای آن برگزار می شود.

برای آشنایی بیشتر با حقوق بشر در مقطع ارشد به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

 

پایان نامه حقوق  گرایش حقوق بشر

مباحث اصلی گرایش حقوق بشر در مقطع کارشناسی ارشد حقوق مباني جامعه‌شناسي و فلسفه است.

این گرایش از حقوق برای متقاضیان ادامه تحصیل در خارج از کشور بسیار مناسب بوده و به دلیل مباحثی که در آن موردتوجه هستند رویدادها و همایش های داخلی و بین المللی بسیاری برای آن برگزار می شود.

این گرایش علمي نوين و ميان رشته‌اي در عرصه جهاني است، برخی از دروس و واحدهای درسی حقوق بشر در کارشناسی ارشد به صورت زیر است:


- انسان‌شناسي

- نقد مباني فلسفي حقوق بشر

- حقوق بشردوستانه بين‌الملل

- حقوق همبستگي

- حقوق مدني سياسي

- حقوق اقتصادي اجتماعي فرهنگي

- عدالت قضايي و حقوق بشر در اسلام

 

  

انجام پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق بشر

تالیف کتاب از پایان نامه ارشد حقوق حقوق بشر

 

{jcomments on}