تالیف کتاب از پایان نامه حقوق

گرایش حقوق جزا و جرم شناسی

جرم شناسي علمي است که به مطالعه علمي پديده ی مجرمانه مي پردازد، پیچیده تر شدن نوع جرایم و نحوه ارتکاب آن ها امروزه باعث تخصصی تر شدن سیستم عدالت کیفیری شده است؛ تشکیل دادگاه های ویژه جرایم سایبری، اقتصادی و... خود گواهی بر این ادعا بوده و این دادگاه به افرادی متخصص در رشته های گوناگون و مسلط به علوم قضا و حقوق می باشد. از این رو دانشجویان رشته حقوق جزا و جرم شناسی می توانند با مشخص نمودن زمینه های تحقیقاتی و پژوهشی خود و همچنین کسب تجربیات لازم در دستگاه قضا نقشی موثر در این فضای تخصصی داشته باشند.

مجموعه علمی پژوهشی سپهردانش نیز با ارایه خدمات مرتبط با تدریس خصوصی دروس رشته حقوق در گرایش جزا و جرم شناسی، و به صورت تخصصی در مقطع دکتری می کوشد تا همراهی مطمئن برای دانشجویان این رشته باشد.

 

 

در گرایش حقوق جزا و جرم شناسی

جرم شناسي علمي است که به مطالعه علمي پديده ی مجرمانه مي پردازد، پیچیده تر شدن نوع جرایم و نحوه ارتکاب آن ها امروزه باعث تخصصی تر شدن سیستم عدالت کیفیری شده است؛ تشکیل دادگاه های ویژه جرایم سایبری، اقتصادی و... خود گواهی بر این ادعا بوده و این دادگاه به افرادی متخصص در رشته های گوناگون و مسلط به علوم قضا و حقوق می باشد. از این رو دانشجویان رشته حقوق جزا و جرم شناسی می توانند با مشخص نمودن زمینه های تحقیقاتی و پژوهشی خود و همچنین کسب تجربیات لازم در دستگاه قضا نقشی موثر در این فضای تخصصی داشته باشند.

 

برخی از دانشگاه های ارایه دهنده رشته حقوق جرا و جرم شناسی در مقطع دکتری با توجه به دفترچه انتخاب رشته سال 1396

 

دانشگاه آيت اله حايري - ميبد
دانشگاه اروميه
دانشگاه امام صادق (ع)
دانشگاه تربيت مدرس 
دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس فارابي قم)
دانشگاه تهران
دانشگاه خوارزمی - تهران
دانشگاه شهیدبهشتی - تهران
دانشگاه شیراز
دانشگاه علامه طباطبایی - تهران
دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری دادگستری
دانشگاه فردوسی مشهد
دانشگاه قم
دانشگاه کاشان
دانشگاه مازندران - بابلسر
دانشگاه علوم انتظامی امین - نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران
دانشگاه آیت اله حایری - میبد
دانشگاه اروميه
دانشگاه غيرانتفاعي عدالت
دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس خودگردان كيش)

 

 

انجام پایان نامه دکتری حقوق جزا و جرم شناسی

حقوق جزا و جرم شناسی

 

{jcomments on}