تالیف کتاب از پایان نامه حقوق

منابع پیشنهادی آزمون کارشناسی ارشد حقوق (خصوصی، جزا، عمومی)

در این مطلب سعی شده است بهترین منابع خلاصه درس و تست برای شما معرفی شود.

مخصوص داوطلبانی است که یک بازه زمانی 4 تا 6 ماهه با مطالعه روزی 8 ساعت را مد نظر دارند ولی داوطلبانی هستند که پایه نسبتاً خوبی در دروس دارند.

برای آشنایی بیشتر با منابع آزمون کارشناسی ارشد حقوق به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

 

منابع پیشنهادی آزمون کارشناسی ارشد حقوق (خصوصی، جزا، عمومی)

در این مطلب سعی شده است بهترین منابع خلاصه درس و تست برای شما معرفی شود.

مخصوص داوطلبانی است که یک بازه زمانی 4 تا 6 ماهه با مطالعه روزی 8 ساعت را مد نظر دارند ولی داوطلبانی هستند که پایه نسبتاً خوبی در دروس دارند.  

 

متون حقوقی به زبان انگلیسی

درسنامه: law text (افتخار جهرمی)

کتاب تست: ساده ساز متون حقوقی، نشر میزان، سید مهدی موسوی

حقوق مدنی

درسنامه: قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی- کاتوزیان + جزوه دکتر محمدحسین شهبازی

کتاب تست: ساده ساز حقوق مدنی، نشر میزان، نوشته سید مهدی موسوی

حقوق تجارت

درسنامه شامل: حقوق تجارت-اسکینی (فقط جلدهای جلد 2 و 3) + مباحث تجارت 1و 4 متن خود قانون تجارت + قانون تجارت در نظم کنونی (فرشید فرحناکیان)

کتاب تست: ساده ساز حقوق تجارت، نشر میزان، فرشید فرحناکیان

آیین دادرسی مدنی

درسنامه شامل: دوره بنیادین- عبدالله شمس (3 جلد) + متن قانون آیین دادرسی مدنی

کتاب تست: ساده ساز آیین دادرسی مدنی، نشر میزان، فرشید فرحناکیان

متون فقه

درسنامه شامل: شرح لمعه- شهید اول (2 جلد) + تحریر الروضه + فقه استدلالی (ترجمه دادمرزی)

کتاب تست: آزمون متون فقه، نشر میزان، نور محمد صبری

حقوق جزای عمومی

درسنامه شامل: جزای عمومی- دکتر اردبیلی (3جلد) + زمینه حقوق جزای عمومی- رضا نوربها (فقط بخش مکاتب)

کتاب تست: ساده ساز حقوق جزای عمومی، نشر میزان، نور محمد صبری

حقوق جزای اختصاصی

درسنامه شامل: جرایم علیه اشخاص- میرمحمدصادقی + جرایم علیه اموال و مالکیت- میرمحمد صادقی + جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی-میرمحمد صادقی

کتاب تست: ساده ساز حقوق جزای اختصاصی، نشر میزان، نور محمد صبری

حقوق بین الملل عمومی

درسنامه شامل: حقوق بین الملل عمومی – ضیایی بیگدلی-نشر گنج دانش + سازمان های بین المللی-موسی زاده- نشر میزان + جزوه حقوق بین الملل عمومی - بیگ زاده- دانشگاه شهید بهشتی + کنوانسیون حقوق معاهدات بین المللی 1969 وین + منشور سازمان ملل متحد + کنوانسیون 1982 حقوق دریاها + کنوانسیون 1961 وین در خصوص حقوق دیپلماتیک و 1963 وین در خصوص حقوق کنسولی + اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری

کتاب تست: ساده ساز حقوق بین الملل عمومی، نشر میزان، دکتر رضا موسی زاده

حقوق اداری

درسنامه: حقوق ادرای- منوچهر طباطبایی موتمنی (بخش قراردادهای اداری) + حقوق اداری- کوروش استوار سنگری + مجموعه قوانین اداری

کتاب تست: ساده ساز حقوق ادرای، نشر میزان، حسن سالار سروی

حقوق اساسی

درسنامه شامل: بایسته های حقوق اساسی- ابوالفضل قاضی-نشر میزان + حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران (جلد دوم) حاکمیت و نهادهای سیاسی-محمد هاشمی-نشر میزان + قانون اساسی + آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی

کتاب تست: ساده ساز حقوق اساسی، نشر میزان، حسن سالار سروی

حقوق مدنی (تعهدات)

درسنامه شامل: تعهدات- صفایی + مسئولیت مدنی- صفایی + مواد 183تا 463 از کتاب قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی- کاتوزیان

کتاب تست: ساده ساز حقوق مدنی، نشر میزان، سید مهدی موسوی + مجموعه سوالات طبقه بندی شده حقوق مدنی، نشر میزان، دکتر محمد حسین شهبازی

حقوق بین الملل خصوصی

درسنامه شامل: حقوق بین الملل خصوصی –محمد نصیری + حقوق بین الملل خصوصی - علی الماسی

کتاب تست: مجموعه نکات و تست حقوق بین الملل خصوصی، نشر میزان، هادی مزدارانی

آیین دادرسی کیفری

درسنامه شامل: آیین دادرسی کیفری- علی خالقی (2جلد) + متن قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392

کتاب تست: ساده ساز نوین آیین دادرسی میفری، نشر میزان، حمید رضا کلانتری

  

انجام پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق تجارت بین المللمنابع کنکور کارشناسی ارشد حقوق برای رتبه های برتر

منابع کنکور کارشناسی ارشد حقوق

 

{jcomments on}