تالیف کتاب از پایان نامه حقوق

منابع پیشنهادی آزمون کارشناسی ارشد حقوق (خصوصی، جزا، عمومی)

در این مطلب سعی شده است بهترین منابع خلاصه درس و تست برای شما معرفی شود.

این موارد مخصوص داوطلبانی  است که یک زمان یکساله با مطالعه روزانه 6 الی 8 ساعت را در نظر دارند و می خواهند علاوه بر تسلط بر روی تستهای کنکور، به درکی عمیق از رشته حقوق نیز برسند. افرادی که پایه ضعیفی دارند ولی زمان مناسبی دارند باید حتما این دسته از منابع را به تناسب گرایشی که می خواهند مطالعه کنند

برای آشنایی بیشتر با منابع آزمون کارشناسی ارشد حقوق به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

 

منابع پیشنهادی آزمون کارشناسی ارشد حقوق (خصوصی، جزا، عمومی)

در این مطلب سعی شده است بهترین منابع خلاصه درس و تست برای شما معرفی شود.

این موارد مخصوص داوطلبانی  است که یک زمان یکساله با مطالعه روزانه 6 الی 8 ساعت را در نظر دارند و می خواهند علاوه بر تسلط بر روی تستهای کنکور، به درکی عمیق از رشته حقوق نیز برسند. افرادی که پایه ضعیفی دارند ولی زمان مناسبی دارند باید حتما این دسته از منابع را به تناسب گرایشی که می خواهند مطالعه کنند

  

متون حقوقی به زبان انگلیسی

اولویت اصلی: law text (افتخار جهرمی)

مکمل برای مطالعه خیلی خیلی بیشتر: law made simple انتشارات جنگل

کتاب تست: ساده ساز متون حقوقی، نشر میزان، سید مهدی موسوی

حقوق مدنی

کتابهای درسنامه شامل: مدنی (1) اشخاص و محجورین- صفایی + مدنی (2) اموال و مالکیت – کاتوزیان + مدنی(3) اعمال حقوقی-کاتوزیان + مدنی (4) وقایع حقوقی- کاتوزیان + مدنی (5) مختصر حقوق خانواده- صفایی، امامی + مدنی (6 و 7) عقود معین-کاتوزیان + مدنی (8) شفعه، وصیت، ارث- کاتوزیان

کتاب تست: ساده ساز حقوق مدنی، نشر میزان، نوشته سید مهدی موسوی

حقوق تجارت

درسنامه: حقوق تجارت-اسکینی (5جلد) + تجارت-کاویانی (3 جلد)

کتاب تست: ساده ساز حقوق تجارت، نشر میزان، فرشید فرحناکیان

آیین دادرسی مدنی

درسنامه: دوره بنیادین- عبدالله شمس (3 جلد) + متن قانون آیین دادرسی مدنی

کتاب تست: ساده ساز آیین دادرسی مدنی، نشر میزان، فرشید فرحناکیان

متون فقه

کتابهای درسنامه شامل:

تحریر الروضه + فقه استدلالی (ترجمه دادمرزی)

شرح لمعه – ترجمه لطفی (1جلد): دارای ترجمه بسیار روان و مناسب برای درک متون فقه مخصوص کسانی که به دنبال درک هستند واگر درک خوبی دارند بهتر است این کتاب را تهیه نکنند.

شرح لمعه- ترجمه شیروانی (14 جلد): طبقه بندی مباحث به صورت دقیق و باب به باب، مناسب برای کنکور.

شرح لمعه- ترجمه مسجد سرایی (10 جلد): به صورت بسیار چکیده و خلاصه، ترسیمی و نموداری، مناسب برای جمع بندی سریع.

کتاب تست: آزمون متون فقه، نشر میزان، نور محمد صبری

حقوق جزای عمومی

دسنامه شامل: جزای عمومی- دکتر اردبیلی (3جلد) + بایسته های حقوق جزای عمومی- گلدوزیان + زمینه حقوق جزای عمومی- رضا نوربها (بخش مکاتب)

کتاب تست: ساده ساز حقوق جزای عمومی، نشر میزان، نور محمد صبری.

حقوق جزای اختصاصی

درسنامه شامل: جرایم علیه اشخاص- میرمحمدصادقی + جرایم علیه اموال و مالکیت- میرمحمد صادقی + جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی-میرمحمد صادقی

کتاب تست: ساده ساز حقوق جزای اختصاصی، نشر میزان، نور محمد صبری

حقوق بین الملل عمومی

درسنامه شامل: حقوق بین الملل عمومی – ضیایی بیگدلی-نشر گنج دانش + بایسته های حقوق بین الملل عمومی - موسی زاده- نشر میزان + حقوق بین الملل عمومی - میرعباسی (2جلد)-نشر میزان + حقوق معاهدات بین المللی- ضیایی بیگدلی-نشر گنج دانش + سازمان های بین المللی-موسی زاده- نشر میزان + جزوه حقوق بین الملل عمومی - بیگ زاده- دانشگاه شهید بهشتی + کنوانسیون حقوق معاهدات بین المللی 1969 وین + منشور سازمان ملل متحد + کنوانسیون 1982 حقوق دریاها + کنوانسیون 1961 وین در خصوص حقوق دیپلماتیک و 1963 وین در خصوص حقوق کنسولی + اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری

کتاب تست: ساده ساز حقوق بین الملل عمومی، نشر میزان، دکتر رضا موسی زاده

حقوق اداری

درسنامه شامل: حقوق ادرای- منوچهر طباطبایی موتمنی (بخش قراردادهای اداری) + حقوق اداری- کوروش استوار سنگری + مجموعه قوانین اداری و استخدامی، نشر کمالان، سید مهدی کمالان

کتاب تست: ساده ساز حقوق ادرای، نشر میزان، حسن سالار سروی

حقوق اساسی

درسنامه شامل: بایسته های حقوق اساسی- ابوالفضل قاضی-نشر میزان + حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران (جلد دوم) حاکمیت و نهادهای سیاسی-محمد هاشمی-نشر میزان + قانون اساسی-نشر ریاست جمهوری (همراه با نظرات تفسیری شوای نگهبان) + آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی

کتاب تست: ساده ساز حقوق اساسی، نشر میزان، حسن سالار سروی

حقوق مدنی (تعهدات)

درسنامه شامل: اعمال حقوقی- کاتوزیان + وقایع حقوقی- کاتوزیان + تعهدات- صفایی + مسئولیت مدنی- صفایی

کتاب تست: ساده ساز حقوق مدنی، نشر میزان، سید مهدی موسوی + مجموعه سوالات طبقه بندی شده حقوق مدنی، نشر میزان، دکتر محمد حسین شهبازی

حقوق بین الملل خصوصی

درسنامه شامل: حقوق بین الملل خصوصی –محمد نصیری + حقوق بین الملل خصوصی - علی الماسی + مواد 5تا9، 961 تا 991، 1002تا 1010، 1060 تا 1061، 1295 تا 1296 قانون مدنی + مواد 305، 306، 590 و 591 قانون تجارت + مواد 10 تا 25 و 144 تا 148 و 291 تا 294 قانون آیین دادرسی مدنی + ماده 169 قانون اجرای احکام + اصل 41 قانون اساسی

کتاب تست: مجموعه نکات و تست حقوق بین الملل خصوصی، نشر میزان، هادی مزدارانی

آیین دادرسی کیفری

درسنامه شامل: آیین دادرسی کیفری- علی خالقی (2جلد) + متن قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392

کتاب تست: ساده ساز نوین آیین دادرسی میفری، نشر میزان، حمید رضا کلانتری

  

انجام پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق تجارت بین المللمنابع کنکور کارشناسی ارشد حقوق برای رتبه های برتر

منابع کنکور کارشناسی ارشد حقوق برای رتبه های برتر

 

{jcomments on}